Producten

10 Mbps bandbreedte

€ 80,- per maand

Glasvezelverbinding
Inclusief glasvezelmodem
Managed ethernet
Symmetrisch verbinding
24/7 monitoring
Exclusief diensten (internet, etc)
Vrije keuze van diensten(aanbieder)
Meer info

100 Mbps bandbreedte

€ 150,- per maand

Glasvezelverbinding
Inclusief glasvezelmodem
Managed ethernet
Symmetrisch verbinding
24/7 monitoring
Exclusief diensten (internet, etc)
Vrije keuze van diensten(aanbieder)
Meer info

1000 Mbps bandbreedte

€ 600,- per maand

Glasvezelverbinding
Inclusief glasvezelmodem
Managed ethernet
Symmetrisch verbinding
24/7 monitoring
Exclusief diensten (internet, etc)
Vrije keuze van diensten(aanbieder)
Meer info

10 Gbps bandbreedte

Maatwerk

Glasvezelverbinding
Inclusief glasvezelmodem
Managed ethernet
Symmetrisch verbinding
24/7 monitoring
Exclusief diensten (internet, etc)
Vrije keuze van diensten(aanbieder)
Meer info

Dienstenaanbieders die actief zijn op het netwerk van Netoperator

Profider Nederland

Premium Partner


Uw huidige aanbieder

Meld deze aan!

Partner Netwerk

Premium Partner

FAQ

Dit is afhankelijk van de benodigde toestemmingen en vergunningen die wij dienen te verkrijgen c.q. aan te vragen. Toestemming is ondermeer nodig van de perceeleigenaar in verband met het gekozen trace op het perceel, toestemming van de eigenaar van het pand om een invoer door of onder de gevel door te mogen maken. Indien er sprake is van werkzaamheden op openbaar terrein dienen wij ook gemeentelijke vergunningen te verkrijgen.
Er is een groeiend aantal aanbieders actief op het netwerk van Netoperator. Soms zijn de dienstverleners direct geregistreerd bij Netoperator en soms via een collectief waarbij zij zijn aangesloten waarbij het collectief zich bij Netoperator heeft geregistreerd. Netoperator heeft haar netwerken ook weer aangesloten bij netwerken van andere netwerkaanbieders en netwerkmarktplaatsen. De op die marktplaatsen aangesloten dienstenaanbieders kunnen gemakkelijk ook op de Netoperator netwerken actief zijn of worden. Wilt u weten of de dienstenaanbieder van uw keuze ook aangesloten is neemt u dan contact op met uw dienstenaanbieder of stuur een email naar Netoperator.
De totale bandbreedte die u nodig heeft is feitelijk een optelsom van de individuele behoeften zoals u die heeft. Stel u wilt een internetverbinding van 50Mb, een telefonieverbinding van 10Mb en een upload van uw camerabeelden naar uw datacenter van 30Mb. Uw totale bandbreedtebehoefte is dan 90Mb. U zou dan kunnen volstaan met een aansluiting op het netwerk van Netoperator van in totaal 100Mb. Indien u 3 verschillende dienstenaanbieders zou selecteren zoudt u vervolgens 3 EVC's kunnen afnemen waardoor zij compleet gescheiden netwerken tot hun beschikking krijgen.
Ja, dat kan. Per EVC geldt dat zij wordt afgeleverd op 1 fysieke poort van het glasvezelmodem. Per poort kunt u dus een andere dienstenaanbieder selecteren. Als u meer poorten afneemt zorgt Netoperator dat er altijd een modem wordt geplaatst met voldoende poorten voor het aantal EVC's dat u afneemt.
Als u beschikt over een aansluiting op het Netoperator netwerk krijgt u toegang tot uw persoonlijke portal. Binnen deze portal kunt u uw eigen verbindingen zien, wijzigingen doorvoeren maar ook overeenkomsten voor derden genereren. Als u voor ons nieuwe klanten aantrekt belonen wij u daarvoor. Voor elke nieuwe klant krijgt u van ons een maand gratis uw eigen dienst. Stel u vervuld uw ambassadeursrol met verve en u trekt 5 nieuwe klanten voor ons aan. Dan krijgt u van ons uw eigen aansluiting 5 maanden gratis.
Neem contact op met ons of vul de intentieverklaring in en stuur deze naar ons op. Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken. Indien gewenst kunnen we meteen een 'site visit' inplannen om tot een harde offerte te komen.
Bestudeer de handleiding en/of neem contact op met Netoperator.

Voordelen

Glasvezel heeft een bijna onbeperkte capaciteit. In de glasvezel reist de data met de snelheid van het licht. De begrenzing van de capaciteit wordt bepaald door de kracht van de lasers en sensoren waarbij het licht in de glasvezel wordt geschoten en weer wordt uitgefilterd. Hoe meer kleuren licht (frequenties) hoe duurder de lasers. Hoe langer de afstanden, hoe sterker de benodigde lasers. Het draait naast de investering in de aanleg van het glasvezelnetwerk dus eigenlijk allemaal om de bereidheid de kosten voor de lasers te dragen die nodig zijn voor een bepaalde snelheid van de verbinding.

Netoperator heeft een 'open' netwerk. Dat betekent dat zij aan elke dienstenaanbieder toegang tot haar netwerk biedt tegen een transparante set van toegangsregels. Deze regels zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Daarin staan de rechten en plichten van de dienstenaanbieder als zij actief is op het netwerk van Netoperator. Het is vergelijkbaar met de verkeersregels op de openbare weg. Wat zou er gebeuren als we allemaal maar wat deden?

Elke aangesloten organisatie kan derhalve zijn eigen set van dienstenaanbieders contracteren en op de glasvezelmodems van Netoperator laten uitkomen. Per koppelpunt (een poort) van het glasvezelmodem kan er 1 dienst(aanbieder) worden ingesteld. Mocht u meer dienstenaanbieders selecteren dan plaatsen wij kosteloos een groter glasvezelmodem met meer poorten.

Netoperator kan de kosten voor de aanleg laag houden doordat zij gebruik maakt van de goede contactuele relaties van zowel lokale overheden, ondernemerscollectieven, lokale ambassadeurs en de op haar netwerk actieve dienstenaanbieders. De aanlegkosten kunnen worden geoptimaliseerd door een goed netwerkontwerp en een efficiënt realisatie-proces (vraagbundeling) . Onze technische partners dragen hier natuurlijk ook hun steentje in bij.

Doordat wij gebruik maken van slimme technieken en efficiente bedrijfsvoering hebben wij ook in de exploitatiefase een hele scherpe kostprijs waardoor wij met scherpe klanttarieven kunnen komen.

Over ons

De mensen die werkzaam zijn bij Netoperator hebben jarenlange ervaring in de wereld van glasvezel en netwerkaanleg. Kennis die is opgedaan bij de grote namen zoals Cisco, Siemens, KPN, Ziggo en dergelijke maar ook bij pure specialisten. Daar hebben wij veel geleerd. Over hoe het wel moet en zeker over hoe het niet moet. Met die kennis en ervaring heeft Netoperator gekeken naar de toekomst van communicatie- netwerken. Hierbij is ook scherp gekeken naar de trends in andere typen van netwerken waar regelgeving en klant ervaringen de wereld van glasvezel ver vooruit zijn.